-->

Tư vấn cấp GCNQSDĐ khi đã nhận chuyển nhượng cách đây 15 năm

Trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2008 mà hiện nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người nhận chuyển nhượng được thực hiện thủ tục đăng kí đất đai...

Hỏi:​Đất của gia đình tôi đã mua của hộ ông A, có giấy tờ viết tay mang tên chồng tôi có UBND xã xác nhận năm 2001, nay chồng tôi đã chết. Hộ ông A đã đi khỏi địa phương, không biết ở đâu. Hộ ông A đã được cấp GCNQSDĐ. Đề nghị Luật sư tư vấn, nay tôi muốn làm thủ tục sang tên có được không? (Ngô Thị Hoa - Bắc Ninh)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Trần Thu Trang - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:


Căn cứ theo Khoản 1Điều 82 Nghị định 43/2013 quy định về thủ tục đăng kí, cấp Giấy chứng nhậṇn quyền sử dụng đất
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền tên thì trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 mà đất đó chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Vậy theo tinh thần của Điều 82 thì những trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2008 mà hiện nay chưa được cấp giấy chứng nhậnận quyền sử dụng đất thì người nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất được thực hiện thủ tục đăng kí đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất lần đầu và không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, không phải nộp hợp đồng chuyển nhượng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất.

Như vậy theo thông tin chị trình bày gia đình chị có nhận chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông A vào năm 2001 có xác nhận của UBND cấp xã, nhưng tới nay chưa thựchiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Vậy chị có thể căn cứ vào quy định tại Khoản 1Điều 82 Nghị định 43/2013 để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo quy định.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.