-->

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi đã có đủ số năm đóng BHXH?

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2% mức lương hưu hàng tháng.

Hỏi: Tôi sinh ngày 20/10/1965, tham gia công tác từ ngày 01/9/1984 đến nay. Nghề nghiệp: kỹ sư nông nghiệp. Hiện đang công tác tại doanh nghiệp cổ phần. Nay vì lý do sức khỏe yếu, muốn xin nghỉ hưu trước tuổi. Vậy tôi có phải qua giám định sức khỏe không? Nếu giám định được thì khi nghỉ hưu tôi được bao nhiêu % lương? (Định Ngọc Ánh - Phú Thọ)


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Bác sinh ngày 20/10/1965, tính đến thời điểm này (23/10/2015) bác tròn 50 tuổi. Thời gian công tác của bác từ 1/9/1984 đến nay (23/10/2015) là 30 năm và gần 10 tháng (làm tròn là 31 năm)– đủ điều kiện về thời hạn đóng BHXH để hưởng lương hưu hàng tháng.Với mong muốn nghỉ hưu trước tuổi và hưởng lương hưu hàng tháng, chúng tôi xin tư vấn cho bác theo các hướng sau đây:

Thứ nhất, bác có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH: Bác năm nay 50 tuổi, có 31 năm đóng BHXH, nghề nghiệp kỹ sư nông nghiệp.Điều kiện về tuổi: do bác không nêu rõ tính chất công việc của bác nên chúng tôi xác định bác làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Đối với công việc bình thường trongđiều kiện lao động bình thường, độ tuổi đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng là 60 tuổi (đối với nam). Điều kiện về thời gian đóng BHXH: bác không nói rõ trong thời gian đóng BHXH bác có bị gián đoạn hay không nên chúng tôi xác định bác đã đóng BHXH liên tục từ 1/9/1984 đến nay, tức là đã có 31 năm đóng BHXH. Vậy, trường hợp của bác đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu hàng tháng. Căn cứ dựa trên nhu cầu của bác và điều kiện về tuổi và thời gian đóng BHXH, chúng tôi xin tư vấn cho bác như sau: bác có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH và đợi đủ tuổi (đến đủ 60 tuổi) để được hưởng lương hưu hàng tháng theo Điều 57: “Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội”. Khi bác đủ 60 tuổi, bác được hưởng chế độ lương hưu hàng tháng với mức như sau: 15 năm đầu đóng BHXH được hưởng 45% mức bình quân tiền lương đóng BHXH; 16 năm sau đóng BHXH, mỗi năm được hưởng thêm 2% bình quân tiền lương đóng BHXH, tức là: 16 x 2% = 32% mức bình quân tiền lương đóng BHXH. Tổng: 45% + 32% = 77% (bình quân tiền lương đóng BHXH). Mức bình quân tiền lương tối đa được hưởng là 75%. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu: (đối với người lao động đã đóng BHXH trên ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lăm năm đối với nữ). Trợ cấp một lần = 1 x 0,5% tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

=> Vậy, khi đủ 60 tuổi, bác được hưởng lương hưu hàng tháng với mức 75% bình quân tiền lương đóng BHXH; ngoài ra bác còn được trợ cấp một lần nửa tháng lương bình quân đóng BHXH.

Thứ hai, bác có thể giám định mức suy giảm khả năng lao động, nếu đủ điều kiện bác có thể hưởng lương hưu trong trường hợp suy giảm khả năng lao động: Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động: Điều 51 Luật BHXH 2006 quy định như sau: “Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên; 2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành”. Như vậy, bác muốn hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động cần đáp ứng các điều kiện sau: Tuổi: đủ 50 tuổi trở lên; Thời gian đóng BHXH: từ đủ 20 năm trở lên; Mức độ suy giảm khả năng lao động: từ 61% trở lên. Trước hết, bác cần đi giám định mức độ suy giảm khả năng lao động. Nếu bác bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì khi bác nghỉ hưu trước tuổi tại thời điểm này, bác đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Mức hưởng như sau: Theo khoản 3 Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội 2006, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động được tính như trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%. Bác nghỉ hưu trước tuổi 10 năm, vì vậy, mức lương hưu hàng tháng được hưởng trong trường hợp này là 77% - 10% = 67% (bình quân tiền lương đóng BHXH). Bác cũng được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu bằng nửa tháng bình quân tiền lương đóng BHXH. Bác lưu ý: Từ 1/1/2016, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì mức lương hưu hàng tháng giảm 2%, như vậy, nếu bác đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động thì bác nên cân nhắc về thời gian nghỉ hưu để đảm bảo quyền lợi của mình. Theo quan điểm của chúng tôi, trong trường hợp này, bác nên nghỉ hưu trước ngày 1/1/2016.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.