-->

Trưởng ban kiểm soát có được làm việc trong phòng kế toán không?

Ban kiểm soát có từ ba đến năm thành viên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác; nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Hỏi: Tôi muốn biết có văn bản, thông tư nào quy định trưởng ban kiểm soát không đượclàm viêc ở trong phòng kế toán của công ty Cổ phần? (Hương Giang - Hà Nội)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lê Thị Hồng Sơn - tổ tư vấn pháp luật kế toán - thuế của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Đối với công ty cổ phần :

"Điều 163 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về Ban kiểm soát như sau:

1. Ban kiểm soát có từ ba đến năm thành viên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác; nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Các thành viên Ban kiểm soát bầu một người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát. Quyền và nhiệm vụ của Trưởng ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam và phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

3. Trong trường hợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nhiệm vụ cho đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ".

Như vậy trưởng ban kiểm soát trong công ty cổ phần sẽ có quyền hạn theo Điều lệ công ty quy định nên nếu như công ty bạn có quy định là trưởng ban kiểm soát không được làm việc trong phòng kế toán thì thắc mắc của bạn là đúng và cơ sỏ pháp lý trong trường hợp này chính là Điều lệ công ty bạn. Còn nếu như công ty bạn lại quy định trong Điều lệ là trưởng ban kiểm soát được quyền tham gia vào phòng kế toán thì thắc mắc của bạn là sai

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Kế toán mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.