Luật sư tư vấn tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát công ty

Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam

Hỏi: Tôi đang công tác tại Công ty A, đang chuẩn bị cho công tác bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới, muốn tư vấn giúp việc như sau:Theo Luật doanh nghiệp 2014, khỏan 2 điều 163 thì Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty. Điều này theo tôi hiểu cũng hơi mâu thuẫn với điểm c khoản 1 điều 164 qui định về tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm sóat viên.Vậy nếu đề cử người bên phòng kế toán (nhân viên hoặc trưởng phòng Tài chính) là những người chịu sự chỉ đạo của Ban TGĐ thì có mâu thuẫn trong việc thực thi nhiệm vụ của Ban Kiểm soát không? Đề nghị Luật sư tư vấn. (Vân Anh - Hải Phòng)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Thu - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp công ty Luật TNHH Everest trả lời:

Về điều kiện làm trưởng ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 điều 163 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Điều 163. Ban kiểm soát

"Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn" (Khoản 2).

Như vậy, tiêu chuẩn để làm trưởng ban kiểm soát sẽ phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc trong công ty (trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác cao hơn)

Về vấn đề bạn thắc mắc liên quan đến tiêu chuẩn của kiểm soát viên tại điểm c khoản 1 điều 164 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Điều 164. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

"Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác".

Theo như 2 quy định trên thì điều kiện làm kiểm soát viên sẽ phải là những người không được giữ các chức vụ quản lý công ty và tiêu chuẩn làm trưởng bạn kiểm soát thì là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp - những người này không phải là người quản lý công ty ( người quản lý công ty thường là giám đốc, tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị)

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.