Thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập được quy định tại Khoản 3 Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014.

Hỏi:Công ty tôi là Công ty Cổ phần gọi là Công ty A thành lập năm 2008, vốn điều lệ là 20 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập: Cổ đông thứ nhất là tổ chức (Công ty TNHH Một thành viên) gọi là Công ty B đóng 85% vốn điều lệ; 1 Cổ đông là cá nhân đóng 5% vốn điều lệ; 6 cổ đông khác là cá nhân đóng 10% vốn điều lệ, nhưng 6 người này họp cử ra 1 người đại diện cho tổng số vốn góp của nhóm 6 người này, người đại diện này tên là Trần Văn T. Do cổ đông thứ nhất là tổ chức, chịu sự chi phối của chủ sở hữu nên đến nay (năm 2015) mới được chủ sở hữu thông qua việc góp vốn của Công ty B tại Công ty A. Do vậy đến nay Công ty A mới thực hiện việc góp vốn theo tỷ lệ % vốn điều lệ đã thống nhất. Tuy nhiên, đến nay, khi thực hiện góp vốn thì có 5 người trong số 6 người thuộc cổ đông thứ 3 (chiếm 10% vốn điều lệ) tự nguyện xin rút không góp vốn nữa, mà để ông Trần Văn T góp toàn bộ 10% vốn điều lệ đó.

Xin hỏi Luật sư thủ tục để xin rút không góp vốn cho 5 người xin rút kia? Coi như việc góp vốn điều lệ sau 7 năm là có lý do khách quan, và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. (Văn Trung - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Hà Thị Phương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập được quy định tại Khoản 3 Điều 119 Luật doanh nghiệp 2015:

"3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó".

Đã qua thời hạn 3 năm nên nhóm cổ đông sáng lập được chuyển nhượng cổ phần của mình. Tuy nhiên, do chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nên cần có sự chấp thuận của Đại hội cổ đông. Do đó, 5 người trong nhóm cổ đông sáng lập làm văn bản hỏi ý kiến của Đại hội cổ đông. Nếu Đại hội cổ đông chấp thuận thì nhóm cổ đông được chuyển nhượng cổ phần cho T. Sau đó, đề nghị công ty điều chỉnh sổ đăng ký cổ đông.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.