Theo luật Bảo hiểm xã hội 2014, chưa dủ tuổi có được nhận lương hưu không?

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Hỏi: Mẹ tôi là công nhân lao động đến hết tháng 12/2015 đã tham gia BHXH được 16 năm. Theo luật BHXH số 58/2014/QH13 thì lao động nữ đủ 55 tuổi mới được nhận lương hưu. Đề nghị Luật sư tư vấn, nếu như mẹ tôi muốn hưởng lương hưu nhưng chưa tới tuổi thì có được không? (Ngọc Nhật - Hà Tĩnh)
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Minh Anh - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều kiện nhận lương hưu hàng tháng theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên”.

Mẹ anh (chị) là công nhân viên lao động đến hết tháng 12/2015, mẹ anh (chị) tham gia BHXH được 16 năm. Như vậy, người lao động được hưởng lương hưu hàng tháng khi đáp ứng đủ điều kiện của pháp luật. Mẹ của anh (chị) không đáp ứng đủ điều kiện để hưởng lương hưu thì mẹ anh (chị) không được nhận lương hưu.

Năm 2016, mẹ anh (chị) muốn hưởng chế độ BHXH thì có thể nhận bảo hiểm xã hội một lần theo Nghị quyết số 03/2015/QH13 có hiệu lực vào ngày 01/01/2016 quy định: Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.