Thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Dịch vụ đăng ký thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp do các Luật sư, Chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện.

 1. Thời gian thực hiện dịch vụ: Từ 02 ngày làm việc;
 2. Mức phí dịch vụ: Từ 2,2 triệu đồng.
  Thành lập văn phòng đại diện
  Thành lập văn phòng đại diện
Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ đăng ký thành lập văn phòng đại diện hướng tới mục tiêu:
 1. Hỗ trợ khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí;
 2. Hỗ trợ khách hàng quản lý, điều hành doanh nghiệp hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật, hạn chế tối đa những rủi ro và vướng mắc về pháp lý.
Phạm vi tư vấn pháp luật do Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp trước khi thành lập văn phòng đại diện:
 1. Các quy định của pháp luật về thành lập văn phòng đại diện của công ty;
 2. Mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động và điều hành;
 3. Thiết lập mối quan hệ giữa trưởng văn phòng đại diện và các bộ phận trực thuộc;
 4. Các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của trưởng văn phòng đại diện;
 5. Các nội dung khác có liên quan đến việc thành lập văn phòng đại diện.
Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ khách hàng soạn thảo và hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện:
 1. Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên), của Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần), của Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh) về việc thành lập văn phòng đại diện;
 2. Quyết định về việc thành lập văn phòng đại diện;
 3. Giấy đề nghị đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;
 4. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;
 5. Giấy ủy quyền;
 6. Các giấy tờ khác có liên quan.
Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest đại diện theo ủy quyền cho khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập Văn phòng đại diện:
 1. Nộp hồ sơ đăng ký thành lập Văn phòng đại diện tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư;
 2. Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đăng ký thành lập Văn phòng đại diện đã nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư;
 3. Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư;
 4. Nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Văn phòng đại diện tại cơ quan công an có thẩm quyền;
 5. Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu Văn phòng đại diện.