-->

Dịch vụ thành lập chi nhánh của doanh nghiệp

Dịch vụ đăng ký thành lập chi nhánh của doanh nghiệp do các Luật sư, Chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện.

Thời gian thực hiện và phí dịch vụ đăng ký thành lập chi nhánh:
 1. Thời gian thực hiện dịch vụ: Từ 02 ngày làm việc;
 2. Mức phí dịch vụ: Từ 2,2 triệu đồng.
  Thành lập chi nhánh
  Thành lập chi nhánh
Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh hướng tới mục tiêu:
 1. Hỗ trợ khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí;
 2. Hỗ trợ khách hàng quản lý, điều hành doanh nghiệp hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật, hạn chế tối đa những rủi ro và vướng mắc về pháp lý.
Phạm vi tư vấn pháp luật và nội dung công việc do Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện khi cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh:
 1. Tư vấn pháp luật về các quy định đối với thành lập chi nhánh của công ty;
 2. Tư vấn pháp luật về mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động và điều hành;Tư vấn thiết lập mối quan hệ giữa giám đốc chi nhánh và các bộ phận trực thuộc;
 3. Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của giám đốc chi nhánh;
 4. Tư vấn pháp luật các nội dung khác có liên quan đến việc thành lập chi nhánh.
Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh:
 1. Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên), của Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần), của Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh) về việc thành lập chi nhánh;
 2. Quyết định về việc thành lập chi nhánh;
 3. Giấy đề nghị đăng ký hoạt động chi nhánh;
 4. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;
 5. Giấy ủy quyền;
 6. Các giấy tờ khác có liên quan.
Các Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest đại diện theo ủy quyền của khách hàng để thực hiện các thủ tục:
 1. Nộp, rút, bổ sung hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư;
 2. Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đăng ký thành lập chi nhanh đã nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư;
 3. Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư;
 4. Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho chi nhánh tại cơ quan công an có thẩm quyền;
 5. Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu chi nhánh.