-->

Thành lập công ty cổ phần, thủ tục như thế nào?

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần được quy định tại Điều 23 của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Hỏi: Tôi có ý định thành lập công ty cổ phần. Đề nghị Luật sư tư vấn, thủ tục cần thiết để thành lập công ty là gì? (Thành Luân - Nam Định)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lương Thị Anh Thư - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại Điều 110 Luật doanh nghiệp năm 2014, Công ty cổ phần phải có ít nhất là 03 cổ đông. Nên, anh (chị) cần tìm thêm 02 cổ đông khác để cùng góp vốn thành lập công ty cổ phần.

Hồ sơ đăng ký́ doanh nghiệp của công ty cổ phần được quy định tại Điều 23 của Luật Doanh nghiệp, bao gồm:

1. Giy đ ngh đăng ký doanh nghip.

2. Điu l công ty.

3. Danh sách c đông sáng lp và c đông là nhà đu tư nưc ngoài.

4. Bn sao các giy t sau đây:

a)Th căn cưc công dân, Giy chng minh nhân dân, H chiếu hoc chng thc cá nhân hp pháp khác ca các c đông sáng lp và c đông là nhà đu tư nưc ngoài là cá nhân;

b) Quyết đnh thành lp, Giy chng nhn đăng ký doanh nghip hoc tài liu tương đương khác ca t chc và văn bn y quyn; Th căn cưc công dân, Giy chng minh nhân dân, H chiếu hoc chng thc cá nhân hp pháp khác ca ngưi đi din theo y quyn ca c đông sáng lp và c đông là nhà đu tư nưc ngoài là t chc.

Đi vi c đông là t chc nưc ngoài thì bn sao Giy chng nhn đăng ký doanh nghip hoc tài liu tương đương phi đưc hp pháp hóa lãnh s;

c) Giy chng nhn đăng ký đu tư đi vi nhà đu tư nưc ngoài theo quy đnh ca Lut đu tư.

Trong đó, Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp được quy định tại điều 24; Điều lệ công ty quy định tại điều 25; Danh sách cổ đông sáng lập quy định tại điều 26 của Luật Doanh nghiệp.

Điều 27 Luật Doanh nghiệp quy định về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Ngưi thành lp doanh nghip hoc ngưi đưc y quyn gi h sơ đăng ký doanh nghip theo quy đnh ti Lut này cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhim xem xét tính hp l ca h sơ đăng ký doanh nghip và cp Giy chng nhn đăng ký doanh nghip trong thi hn 03 ngày làm vic, k t ngày nhn h sơ. Trưng hp t chi cp Giy chng nhn đăng ký doanh nghip thì phi thông báo bng văn bn cho ngưi thành lp doanh nghip biết. Thông báo phi nêu rõ lý do và các yêu cu sa đi, b sung h sơ.

3.Chính ph quy đnh chi tiết trình t, th tc, h sơ đăng ký doanh nghip, s phi hp liên thông gia các cơ quan trong cp Giy chng nhn đăng ký doanh nghip, đăng ký lao đng, bo him xã hi và đăng ký doanh nghip qua mng thông tin đin t

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.