-->

Tài sản sở hữu trí tuệ có giá trị như thế nào?

Một điểm cực kỳ quan trọng của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là nó biến những tài sản vô hình thành các quyền sở hữu độc quyền, dù chỉ trong một thời hạn nhất định.

Hỏi: Cho tôi hỏi, tài sản sở hữu trí tuệ có giá trị như thế nào?(Thế Nhân - Hải Phòng)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lê Thị Hồng Sơn - Tổ tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

"Một điểm cực kỳ quan trọng của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là nó biến những tài sản vô hình thành các quyền sở hữu độc quyền, dù chỉ trong một thời hạn nhất định.

Vic bo hshu trí tucho phép doanh nghip có được quyền shu đối vi các tài sn vô hình và khai thác tối đa tiềm năng ca nhng tài sn này. Tóm li, bo hshu trí tulàm cho các tài sn vô hình “trnên hu hình hơn” bng cách biến các tài sn đó thành tài sn độc quyền có giá trmà có thể trao đổi trên thtrường.

Nếu các ý tưởng đổi mi, kiểu dáng sáng to và nhãn hiu có sc hấp dẫn ln ca doanh nghip bn không được bo hpháp lý bng các quyền shu trí tuthì chúng có thể bdoanh nghip khác sdng mt cách hp pháp và miễn phí. Tuy nhiên, khi được bo hbi các quyền shu trí tu, chúng smang li nhng giá trcthể cho doanh nghip vì các đối tượng này đã trthành các quyền tài sn do đó, không thể bthương mi hóa hoc sdng mà không có scho phép ca bn.

Ngày càng có nhiều nhà đầu tư, nhà môi gii chng khoán, nhà tư vấn tài chính hiểu rõ thc trng này và bt đầu định giá cao cho các tài sn trí tu. Các doanh nghip trên toàn thế gii cũng ngày càng nhn thc được giá trca tài sn trí tu, và đôi khi còn đưa loi tài sn này vào trong bng cân đối kế toán ca doanh nghip. Nhiều doanh nghip, kể cdoanh nghip va và nh, đã bt đầu thc hin các cuc kiểm toán công nghvà shu trí tuthường xuyên. Trong nhiều trường hp, doanh nghip nhn thấy rng trên thc tế tài sn trí tucó giá trln hơn rất nhiều so vi tài sn vt chất. Điều này thường xy ra vi các doanh nghip hot động trong các lĩnh vc có tính sáng to và trí tucao hoc các doanh nghip có thương hiu nổi tiếng".

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.