-->

Sang nước ngoài định cư, nhận lương hưu thế nào?

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

Hỏi: Tôi nhận lương hưu qua tài khoản hàng tháng. Năm 2016, gia đình tôi sẽ định cư ở Trung Quốc. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi phải thực hiện việc ủy quyền và làm hồ sơ khai báo như thế nào để tiếp tục hưởng lương hưu?(Nguyễn Thị Hương – Thái Nguyên)

c

>>>Luật sư tư vấnpháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 19006198

Luật gia Nguyễn Tùng Hoa -Công ty LuậtTNHH Everest - trả lời:

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (LBHXH) quy định như sau:

“Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần” (khoản 1 Điều 65)

Công văn số 3706/BHXH-TCKT ngày 28/9/2015 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn thực hiện Điều 3 Quyết định số 919/QĐ-BHXH quy định trách nhiệm của người hưởng:

"Người hưởng lập Giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (theo mẫu 18-CBH đính kèm) khi ủy quyền cho người khác nhận thay lương hưu, trợ cấp BHXH….. Thời hạn của Giấy ủy quyền theo thỏa thuận của người ủy quyền và người được ủy quyền, nếu không thỏa thuận thì thời hạn ủy quyền là 01 năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền theo quy định của Luật Dân sự” (điểm a khoản 7).

Như vậy, năm 2016 chị sang định cư ở Trung Quốc nếu chị muốn nhận lương hưu hàng tháng, chị lập Giấy ủy quyền theo mẫu 18-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam để ủy quyền cho người khác nhận thay lương hưu của chị.

Hoặc chị có thể được giải quyết hưởng trợ cấp một lần theo khoản 1 Điều 65 LBHXH. Theo đó, chị đến cơ quan BHXH nơi chị đang nhận chế độ để được hướng dẫn, giải quyết.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.