Như vậy, nếu nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định thì sẽ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền (không quá 2.000.000 đồng).

Điều 49 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động có thể xin nghỉ hưu sớm.

Hiện nay cũng không có quy định về xử phạt đối với người sử dụng lao động có hành vi không gộp sổ BHXH cho người lao động.

Phải nộp hồ sơ tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú để được giải quyết ly hôn.

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Lao động nữ mang thai;...

Người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan quản lý nhà nước trong vòng 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động...

Sổ bảo hiểm xã hội (người đang đóng bảo hiểm xã hội, người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và người chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng) hoặc hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội...

Luật bảo hiểm xã hội 2014 không quy định cụ thể nơi nhận bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp nộp bảo hiểm xã hội ở nhiều nơi khác nhau

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trong việc đăng tải thông tin về đấu thầu.

Việc chi trả tiền bảo hiểm thai sản cho người lao động là do người sử dụng lao động thực hiện và theo quy định trên thì sau 03 ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người lao động.

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Lao động nữ mang thai; Lao động nữ sinh con;...

Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

bạn đang muốn ly hôn đơn phương, bạn có thể nộp hồ sơ ly hôn tới Tòa án nhân dân quận/huyện nơi chồng bạn cư trú, tức là Tòa án nhân dân quận thuộc Hà Nội.

Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con.