Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Cổ phần ưu đãi biểu quyết trong bao lâu sẽ chuyển thành cổ phần phổ thông? Và cổ phần ưu đãi hoàn lại có bị chuyển thành cổ phần phổ thông không?

Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Luật sư tư vấn về cổ phiếu ưu đãi, đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi, các loại cổ phiếu ưu đãi, quyền của cổ đông khi sở hữu cổ phiếu ưu đãi và những điểm cần lưu ý khác về cổ phiếu ưu đãi.

Miễn học phí đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở đào tạo công lập; Hỗ trợ học phí đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở đào tạo dân lập, tư thục theo các mức sau: Trường trung cấp chuyên nghiệp: 150.000 đồng/tháng;

Trường hợp con của thương binh hạng 3/4 sẽ thuộc diện được hưởng trợ cấp cũng như các chế độ ưu đãi giáo dục khác theo quy định của pháp luật.

Các nhà đầu tư trong nước khi đầu tư các dự án mới trong khu công nghiệp cần làm các thủ tục theo quy định để được ưu đãi thuế

Trường hợp Đất sử dụng trước 1975 có được chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật đất đai 2013 không? Và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Các chế độ ưu đãi khi lao động nữ mang thai từ tháng thứ 07 bao gồm: không phải làm việc vào ban đêm, không phải làm thêm giờ, không phải đi công tác xa,..., không bị sa thải, không bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, không bị xử lý kỷ luật lao động.

Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau đây...

Nghị định số 56/2011/NĐ_CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

Luật sư tư vấn về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đất theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

Theo quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo sẽ được trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội vì vậy mức lương hưu bác được hưởng khi về hưu là mức bình quân tiền lương đã được cộng dồn chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Điều 3 Nghị định 17/2015/NĐ – CP quy định người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống thuộc đối tượng hưởng lương tăng thêm theo nghị định này được tăng thêm tiền lương bằng 8%

Công văn 2939/BNV-TL có quy định về mức hưởng đối với người làm công việc văn thư lưu trữ

Tại khoản 2 Điều 113 Luật Doanh nghiệp năm 2014 của Việt Nam quy định về cô đông ưu đãi như sau: “Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi”.

Ngành nghề sản xuất nuôi trồng thủy sản được hưởng ưu đãi đầu tư và các hình thức ưu đãi đầu tư có thể là: Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư...

Thời giờ làm việc của giáo viên và nhân viên hành chính đương nhiên khác nhau do đặc thù về công việc.

Chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo được áp dụng đối với học sinh, sinh viên là:a) Con của người có công với cách mạng quy định tại Điều 1 của Thông tư này (sau đây gọi chung là học sinh) đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về chế độ ưu đãi đối với lao động nữ mang thai.