Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về điều kiện hưởng thai sản.

Việc chỉ báo bằng lời mà không gửi đơn xin nghỉ việc không được chấp nhận là hình thức báo trước khi nghỉ việc,

Với trường hợp người sử dụng lao động sa thải nghười lao động thì phía người sử dụng lao động phải có quyết định sa thải mà người lao động không phải làm đơn xin nghỉ việc.

Hiện nay theo quy định của pháp luật từ ngày 01.01.2009 công ty phải đóng bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc cho người lao động thì khi chấm dứt hợp đồng lao đồng công ty không phải trả trợ cấp thôi việc.

Khoản 3 Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012 về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (thông qua đơn xin nghỉ việc) của người lao động.

Mặc dù người lao động nghỉ việc không đúng quy định nhưng pháp luật cũng không có quy định nào cho phép người sử dụng lao động có thể giữ sổ bảo hiểm.

Theo điều 48 Bộ Luật Lao động 2012, khi chấm dứt HĐLĐ, người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc.

Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động.