Quyu định về cho thuê lại đất nông nghiệp

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận.

Hỏi: Gia đình em được giao gần 1ha đất nông nghiệp (sử dụng để trồng lúa), theo hình thức UBND giao cho các hộ gia đình trong xã dựa trên cơ sở hồ sơ địa chính do Địa chính xã và Phòng tài nguyên môi trường lập để giao cho các hộ gia đình theo hạn mức sử dụng trồng lúa, trồng hóa màu...Đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay có hộ gia đình khác muốn thuê lại diện tích đất của gia đình em và một số gia đình lân cận để làm trang trại chăn nuôi nông thủy sản.Vậy cho em hỏi, theo quy định của pháp luật thì gia đình em có quyền cho thuê lại số diện tích trên hay không? (Thái Hòa - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Bảo An- Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest- trả lời:

Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định về Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất:

“1.Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;b) Đất không có tranh chấp;c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Khoản 1 Điều 168 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

"Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền."

Như vậy, căn cứ vào khoản 1 điều 168, gia đình bạn có thể cho thuê lại mảnh đất trên sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Như vậy việc cho thuê đất bạn cần được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền cụ thể là phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện. Hơn nữa việc hộ gia đình kia thê lại đất sử dụng vào mục đích mới thì cần làm thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất chăn nuôi thủy sản, khi ấy việc chuyển nhượng này cần được sự đồng ý của cơ quan quản lý đất có thẩm quyền.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.