-->

Quyền chuyển nhượng cổ phần của cổ đông trong công ty cổ phần?

Khi hết thời hạn 3 năm các cổ đông sáng lập công ty bạn có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho bất kì một cổ đông sáng lập khác hoặc cá nhân tổ chức khác.

Hỏi: Công ty cổ phần X được thành lập từ năm 2007. Hiện nay, cổ đông sáng lập muốn chuyển nhượng cổ phần cho một cổ đông sáng lập khác. Đề nghị luật sư tư vấn, cổ đông sáng lập có được quyền làm như thế không?
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ Khoản 3 Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2014 vềCổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập như sau:

“Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.”

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, hết thời hạn 3 năm các cổ đông sáng lập công ty bạn có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho bất kì một cổ đông sáng lập khác hoặc cá nhân tổ chức khác.


Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.