Người dân có quyền phản đối dự án thu hồi đất nông nghiệp để sản xuất không?

Việc thu hồi đất nông nghiệp phải được thực hiện theo thủ tục, trình tự mà pháp luật quy định.

Hỏi: Tôi có vấn đề muốn công ty tư vấn cho ạ: Quê tôi Hà Nam hiện nay ở khu tôi có 1 dự án thu hồi đất nông nghiệp của dân để sản xuất, với tiêu chí cho thuê 1 sào =21 triệu (trong 20 năm ). Nhiều người dân không muốn cho thuê vì họ cho rằng giá quá rẻ và nếu cho thuê họ không có gì canh tác.Với những người không cho thuê ruộng chính quyền xã đã chuyển đất canh tác của họ bao nhiêu năm nay ra 1 khu khác xấu và bất tiện. Rất nhiều người dân không chấp nhận nhưng chính quyền xã vẫn tiến hành dự án bất chấp phản đối của các hộ không cho thuê. Vậy nếu côngty luật giải quyết được vấn đề này giúp những người dân thì mong côngty cử 2 đến3 người xuống làm việc trực tiếp với dân và chính quyền xãđược khôngạ? (Nguyễn Đức - Hà Nội).


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Đại Hải - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Nguyên tắc bồi thường khi Nhà nước thu hồiđấtđược quyđịnh tạiĐiều 74 Luậtđấtđai 2013 như sau:

"Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật".

Như vậy theo nguyên tắc thì việc bồi thường sẽđược thực hiện bằng việc giaođất có cùng mụcđích sử dụngđất với loạiđất thu hồi(ởđây làđất nông nghiệp). Nếu không cóđấtđể bồi thường thìđược bồi thường bằng tiền theo giá của loạiđất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyếtđịnh tại thờiđiểm quyếtđịnh thu hồiđất. Thẩm quyềnxácđịnh giáđất bồi thườngđược quyđịnh cụ thểtại khoản 3Điều 114 Luậtđấtđai 2013 như sau:

"Điều 114. Bảng giá đất và giá đất cụ thể

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất".

Theo khoản 1 Điều 2 Luật khiếu nạinăm 2011 quy định như sau:

"1.Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình".

Tại điều 204 luật đất đai năm 2013 cũng quy địnhkhiếu nại, khiếu kiện về đất đai như sau:

"Điều 204. Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai

1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính".

Trường hợp bạn và những người dân khác phảnđối quyếtđịnh thu hồiđất nông nghiệp và việc bồi thường đấtcủa cơ quan có thẩm quyền. Và bạn cho rằng quyết định và hành vi đó của cơ quan có thẩm quyền là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình và những người dân khác. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và những người khácbạncó quyền khởi kiện,khiếu nại quyếtđịnh hành chính và hành vi hành chính này lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nạiở đâylà UBND xã theo quyđinh tạiĐiều 17 Luật khiếu nại năm 2011.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.