Nghĩa vụ của bên nhận cầm cố tài sản?

Bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố; nếu làm mất hoặc hư hỏng tài sản cầm cố thì phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn nghĩa vụ của bên nhận cầm cố tài sản? (Đỗ Vũ Hà - Hà Nội).

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:"1. Bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố; nếu làm mất hoặc hư hỏng tài sản cầm cố thì phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố.Bên nhận cầm cố có nghĩa vụ bảo quản tài sản cầm cố như của chính mình, nếu không bảo quản tài sản dẫn đến thiệt hại sẽ phải tự gánh chịu thiệt hại. Vì vậy nếu bên nhận cầm cố làm mất hoặc hư hỏng tài sản cầm cố thì họ phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố tài sản2. Không được bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn tài sản cầm cố; không được đem tài sản cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác;Người nhận cầm cố có quyền chiếm hữu đối với tài sản cầm cố, nếu trong thời gian cầm cố người nhận cầm cố thực hiện hành vi “bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn tài sản cầm cố; không được đem tài sản cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác” sẽ bị coi là hành vi bất hợp pháp và người cầm cố có quyền yêu cầu đòi lại tài sản ở người đang thực tế chiếm hữu, dù rằng đó là tài sản mà mình đã cầm cố".

Tuy nhiên, các hành vi nói trên được coi là hợp pháp khi có thỏa thuận hoặc đó là nội dung của biện pháp xử lý tài sản cầm cố, được người nhận cầm cố thực hiện sau khi đến hạn mà nghĩa vụ không được thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ. Không được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, nếu không được bên cầm cố đồng ý; Người nhận cầm cố không phải chủ sở hữu của tài sản cầm cố do vậy ngoài việc chiếm hữu ra họ không có quyền nào khác nếu không được chủ sở hữu của tài sản cầm cố đồng ý và cho phép, về nguyên tắc hành vi “không” khai thác công dụng tài sản là nghĩa vụ của bên nhận cầm cố. Trả lại tài sản cầm cố khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác. Ngay sau khi nghĩa vụ chính chấm dứt (nghĩa vụ được đảm bảo bằng tài sản cầm cố) người nhận cầm cố phải trả lại tài sản cho bên cầm cố đúng với tình trạng như lúc nhận cầm cố. Ngoài ra, nếu các bên đã thỏa thuận biện pháp bảo đảm khác để thay thế biện pháp cầm cố thì kể từ thời điểm được coi là thay thế, người nhận cầm cố phải trả lại tài sản cầm cố cho người cầm cố. Bên nhận cầm cố phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố nếu làm mất hoặc hư hỏng tài sản cầm cố.

Nghĩa vụ này là một dạng trách nhiệm bồi thường thiết hại, vì vậy theo nguyên tắc chung của việc bồi thường thiệt hại, người nhận cầm cố chỉ phải bồi thường nếu họ có lỗi trong việc mất mát, hư hỏng tài sản.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.