Nghỉ việc vẫn được hưởng nguyên lương khi nào?

Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây: Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

Hỏi: Gia đình tôi mới có người mất. Vì phải chuẩn bị nhiều công việc nên tôi đã xin nghỉ phép 7 ngày. Đề nghị Luật sư tư vấn: Trong trường hợp của tôi, tôi nghỉ phép như vậy có được hưởng nguyên lương không? (Hoàng Mạnh - Hà Nội)

c

>>>Luật sư tư vấnpháp luật qua tổng đài (24/7): 1900 6198

Luật giaDư HồngNhung -Công ty LuậtTNHH Everest - trả lời:

Bộ luật lao động năm 2012 (BLLĐ) quy định:

“Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương:

Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong nhữngtrường hợp sau đây: Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợchết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.”(điểm c khoản 1 Điều 116)

“Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này người lao động có thể thoảthuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.”(khoản 3 Điều116)

“Nghỉ hằng năm:

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì đượcnghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểmhoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danhmục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế banhành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguyhiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệttheo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Ytế ban hành”(khoản 1 Điều 111)

“ Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi thamkhảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động”(khoản 2 Điều 111)

Như vậy, anh chỉ được nghỉ 03 (ba) ngày vẫn được hưởng nguyên lương khi người

mất thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 116 BLLĐ (Bố đẻ, mẹ đẻ,bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết).Nhưng anh có thể nghỉ phép 7 (bảy) ngày mà vẫn được hưởng nguyên lương khianh xin nghỉ phép năm (phép năm chưa sử dụng và anh có đủ 12 tháng làm việctại công ty) quy định tại khoản 1 Điều 111 BLLĐ. Việc anh được nghỉ phép năm haykhông sẽ do ngươi sử dụng lao động quyết định quy định tại khoản 2 Điều 111 BLLĐ.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.