Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực khi nào?

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục không được thực hiện đúng như quy định nếu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua.

Hỏi: Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vừa qua, công ty cổ phần X thông qua nghị quyết với nội dung tăng vốn điều lệ và được 100% tổng số biểu quyết tán thành. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho rằng nghị quyết này không có hiệu lực vì Điều lệ công ty quy định cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải tổ chức tại trụ sở của công ty. Đề nghị Luật sư tư vấn, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông vừa qua có hiệu lực pháp luật không? (Tiến Mạnh - Hải Phòng)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Kiều Anh - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:
"1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.
2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.
3. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 147 của Luật này, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền".

Như vậy, theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục không được thực hiện đúng như quy định nếu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.