-->

Nghỉ hưu trước tuổi và cách tính mức lương hàng tháng

Điều 61 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Hỏi: Tôi năm nay 49 tuổi (nữ), có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội 31 năm, công tác tai đơn vị Hành chính sự nghiệp của nhà nước, muốn nghỉ hưu trước tuổi có được không, cách tính trừ % như thế nào nếu nghỉ hưu vào năm 2017? (Vũ Dũng - Yên Bái).
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nghiêm Thị Hà Phương - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

- “Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội” (Điều 61).

- “1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. 2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội: b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm" (Điều 56).

Theo quy định pháp luật nêu trên, bạn đang công tác tại đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước nên theo Điều 61 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động hoàn toàn có thể nghỉ hưu trước tuổi và được bảo lưu thời gian đóng bảo hiễm xã hội (do bạn chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu). Về cách tính mức lương hàng tháng, có hai khả năng xảy ra: Nếu đến năm 2017, bạn đủ điều kiện để hưởng lương hưu thì mức lương hưu hàng tháng của bạn sẽ được tính theo khoản 1 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014. Nếu bạn nghỉ hưu vào năm 2017 nhưng lại đủ điều kiện hưởng lương hưu sau 1/1/2018 thì cách tính lương hưu hàng tháng được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.