-->

Mức lương hưu khi đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên

Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật...

Hỏi:Tôi sinh ngày 03/09/1959 là NV của 1 công ty nước ngoài và đã nghỉ hưu từ ngày 01/01/2016, chế độ hưởng lương hưu của tôi như thế nào và cho tôi biết cách tính. Tôi đã đóng BHXH được 21 năm liên tục và chưa đóng đủ 25 năm để hưởng 75%, với thời gian đóng BHXH của tôi thì được hưởng là bao nhiêu %? Thời gian tham gia đóng BHXH bắt đầu từ 01/01/1995 đến hết 31/12/2015 (Mã Lạc - Đà Nẵng)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ theo điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định :

"Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật
này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%".

Như vậy, theo quy định này thì:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu X Lương bình quân đóng BHXH

a/ Tỷ lệ hưởng lương hưu:

- 15 năm đầu = 45% ;

- và cộng thêm mỗi năm kế tiếp = 2% (nam) hoặc 3% (nữ)

Bạn là nữ và đã đóng BHXH được 21 năm nên tỷ lệ hưởng lương hưu được hưởng sẽ là 63 %

b/ Cách tính bình quân tiền lương đóng BHXH:

- Thời gian đóng BHXH theo hệ số lương do nhà nước quy định:

+ 5 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 1995

+ 6 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 2001

+8 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 2007

+10 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ 2007 trở đi

- Thời gian đóng bảo hiểm xã hội không theo thang bảng lương nhà nước: bình quân toàn bộ thời gian

- Có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo lương nhà nước và không theo lương nhà nước, tính như sau: tính bình quân chung của các thời gian,trong đó thời gian đóng theo tiền lương nhà nước thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định trên.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.