-->

Mức lương khi thử việc

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Hỏi: Em làm ở công ty A từ ngày 21.4.2016 đến ngày 4.4.2016 em xin nghỉ vì con ốm. Thấy có chỗ tuyển người nên em tranh thủ đi phỏng vấn và đã trúng tuyển. Đi làm được 02 ngày thì em gọi điện xin nghỉ hẳn ở công ty cũ (vẫn đang trong thời gian thử việc). Khi hỏi đến tiền lương thì công ty bảo em tự ý nghỉ để đi làm công ty khác trong khi vẫn báo nghỉ là con ốm nên công ty không trả lương. Công ty trả lời vậy có đúng không? (Vân Dương - Vinh)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Bộ luật lao động 2012 quy định về vấn đề thử việc như sau:

1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này. 2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc”.

Căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc, người lao động được thử việc một lần với một số công việc và đảm bảo các điều kiện sau: “1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên; 2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ. 3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác”.

Theo quy định trên, thử việc không bắt buộc phải lập thành hợp đồng, do đó trường hợp bạn và công ty thỏa thuận về việc thử việc mà không lập thành văn bản thì vẫn được thừa nhận. Do thông tin bạn cung cấp chưa rõ ràng, chúng tôi không xác định được bạn có giao kết hợp đồng thử việc với công ty A hay không. Nếu bạn và công ty có giao kết hợp đồng thử việc, thì nội dung hợp đồng này sẽ bao gồm các quy định về thời hạn hợp đồng, mức lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi... nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.

Điều 28. Tiền lương trong thời gian thử việc: Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó”.

Về vấn đề tiền lương, thì công ty có trách nhiệm trả đầy đủ tiền lương cho những ngày công lao động thực tế của bạn theo mức lương các bên đã thỏa thuận.

Về việc kết thúc thời gian thử việc, Điều 29 Bộ luật Lao động cũng chỉ rõ: “2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận”.

Theo quy định trên, việc công ty A lấy lý do bạn tự ý nghỉ việc để đi làm công ty khác trong khi vẫn báo nghỉ là con ốm để không trả lương cho bạn (trong thời gian thử việc) là hoàn toàn trái với quy định của pháp luật. Bởi lẽ, bạn có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước cho công ty A, cũng như không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.