Tư vấn về thủ tục thay đổi điều lệ công ty TNHH MTV?

TNHH

Hỏi: Công ty em là công ty TNHH MTV và có cơ cấu quản lý là 1 chủ sở hữu (kiêm Giám đốc), 1 kiểm soát viên và 1 kế toán viên (là em). Nhưng thực tế, kiểm soát viên là vợ giám đốc, đang làm trong cơ quan nhà nước. Theo điều lệ công ty, mỗi tháng vẫn phải chi trả lương cho kiểm soát viên.Vậy, em muốn sửa điều lệ công ty và không có Kiểm soát viên được không ạ? Và theo em được biết thì Giám đốc (chủ sở hữu) công ty MTV không có lương (nếu có, sau này tính thuế cũng phải bỏ chi phí đó ra ngoài). Vậy làm thế nào để Giám đốc có thể tham gia BHXH, BHYT,...?(Trung Kính - Hà Nội)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Hà Thị Phương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, về vấn đề Kiểm soát viên và sửa đổỉi Điều lệ Công ty:

Theo như bạn nói, thì Quý công ty là Công ty TNHH một thành viênn. Vì vậy, Quý công ty cũng phải tuân thủ đầy đủ theo pháp luật về Công ty TNHH một thành viên.

Theo đó, tại khoản 1 Điều 1 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định rằng: "Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một đến ba Kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá ba năm. Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình." Như vậy thì Công ty bạn bắt buộc phải có từ 1 - 3 Kiểm soát viên theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, đối với yêu cầu về tiêu chuẩn và điều kiện phải đáp ứng các tiêu chí sau:"Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên;Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty."

Mà với trường hợp của Công ty bạn, Kiểm soát viên lại là vợ của Giám đốc, là người có liên quan trực tiếpvới Giám đốc. Vậy thì rõ ràng Công ty bạn đang thực hiện trái với pháp luật quy định.

Đối với việc sửa đổi Điều lệ công ty, thì thủ tục sửa đổi bao gồm:​Biên bản họp Hội đồng thành viên, quyết định Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên Hội đồng thành viên và sửa đổi điều lệ, điều lệ sửa đổi.

Thứ hai, về vấn đề tiền lương của Giám đốc Công ty TNHH một thành viên:

Theo điểm d, khoản 2.5 Điều 2 Phần C.IVThông tư 130/2008/TT-BTCHướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp...có quy định: "Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ." Như vậy thì lương Giám đốc của Công ty TNHH một thành viên (do cá nhân làm chủ)thì không được tính vàochi phí lương của họ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mặt khác, theoQuyết định 902/QD-BHXH ngày 26/6/2007 về Quản lý thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế bắt buộc quy định rằng: "Tiền lương, tiền công để tính đóng BHXH, BHYT của người quản lý doanh nghiệp là chủ sở hữu, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh công ty hợp danh, Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng và kiểm soát viên là mức tiền lương do Điều lệ của Công ty quy định nhưng phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố."

Qua những căn cứ và phân tích ở trên, thì lương giám đốc của Công ty TNHH 1 thành viên (do cá nhân làm chủ) thì không được tính chi phí lương của họ khi quyết toán thuế TNDN nhưng vẫn phải tham gia đóngBảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế.

Căn cứ pháp lý:

-Thông tư 130/2008/TT-BTCHướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

-Quyết định 902/QD-BHXH ngày 26/6/2007 về Quản lý thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế bắt buộc

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.