-->

Luật sư tư vấn quyền của người để lại di chúc?

Luật sư tư vấn tài sản thừa kế...

Hỏi: Gia đình tôi có 5 chị em 3 trai 2 gái. Bố tôi mất, còn mẹ tôi. Năm 1970 gia đình tôi bị giải tỏa để nhà nước lấy đất làm công trình phúc lợi. Nhà nước chia diện tích đất ở theo nhân khẩu ( nhưng hồi đó tôi còn bé ) gia đình tôi được chia 48m2 đất sổ đỏ đứng tên Mẹ tôi. Nay mẹ tôi đã già và lập Di chúc để lại nội dung Di Chúc như sau: Di chúc chia mảnh đất nhà tôi cho 3 anh em trai mỗi người được 16m2 còn 2 người con gái không có gì. Nhưng nội dung Di chúc lập không có chứng kiến của Tôi và nội dung ghi rõ tôi được hưởng diện tích 16m2 nhưng có mở ngoặc thêm rằng Di Chúc cho tôi 16m2 này là hết đời tôi rồi chuyển cho con của em trai tôi trong khi đó tôi ( tức cháu tôi chứ không phải con tôi ) trong khi đó tôi còn 1 đứa con gái. Vậy tôi muốn hỏi rằng trong lúc tôi được hưởng Di chúc tôi có quyền chuyển quyền Di chúc này cho người khác hay không? Tôi không đồng ý việc chuyển Di chúc diện tích 16m2 này cho người cháu. (Nguyễn Văn Đạt - Thái Bình)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương – Tổ tư vấn pháp luật thừa kế – Công ty Luật TNHH Everest – trả lời:

Trong trường hợpcủa gia đình bạn phải xem lại chủ sở hữu căn nhà đó Nếu ngôi nhà đó là tài sản riêng của mẹ bạn thì mẹ bạn mới có quyền lập di chúc để định đoạt ngôi nhà đó. Nếu mẹ bạn có toàn quyền sở hữu đối với ngôi nhà và di chúc hợp pháp thì tài sản được định đoạt theo nội dung di chúc.

Theo quy định BLDS năm 2005 Quyền của người lập Di chúc tại Điều 648 BLDS quy định:

"- Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

- Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

- Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

- Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

- Chỉ định người giữ Di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản."


Theo như bạn trình bày ở trên có thể hiểu mẹ bạn đã lập di chúc bằng văn bản Về hình thức Di chúc quy định Điều 649 BLDS:

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập Di chúc bằng văn bản thì có thể Di chúc miệng.

Nếu Di chúc được lập thành văn bản thì gồm có các nội dung Điều 653 BLDS

"- Ngày, tháng, năm lập Di chúc;

- Họ, tên và nơi cư trú của người lập Di chúc;

- Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

- Di sản để lại và nơi có di sản;

- Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

- Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu Di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập Di chúc."


Di chúc hợp pháp Điều 652 BLDSquy định:

"- Người lập Di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập Di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

- Nội dung Di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức Di chúc không trái quy định của pháp luật.

- Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

- Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

- Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được nêu trên."


Vì vậy việc bạn không làm chứng khi mẹ bạn lập di chúc di chúc thõa mãn những quy định trên thì là di chúc hợp pháp.Người lập di chúc có quyền Giao nghĩa vụ cho người thừa kế Điều 637 BLDS cũng có nhắc đến nghĩa vụ tài sản do người chết để lại. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Nếu trong di chúc người để lại di chúc yêu cầu cho người hưởng. Như trong trường hợp của bạn nếu bạn nhận di sản thì phải bạn được hưởng diện tích 16m2 nhưng có mở ngoặc thêm rằng Di Chúc cho bạn16m2 này là hết đời bạnrồi chuyển cho con của em trai bạn. Vì vậy trong lúc bạn được hưởng Di chúc bạn không có quyền chuyển quyền Di sảnnày cho người khác bạn chỉ được quyền sử dụng di sản nàyphải tôn trọng và thực hiện ý nguyện của người để lại di chúc.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hành chính mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.