-->

Luật sư tư vấn khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Hỏi: Trong năm 2014 Doanh nghiệp tôi khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có bỏ sót doanh thu chưa kê khai của hoạt động xây dựng cơ bản đã nghiệm thu. Hết năm tài chính 2014 chúng tôi chuyển phương pháp tính thuế sang áp dụng phương pháp trực tiếp trên doanh thu.Qua công tác kiểm tra tại bàn chi cục thuế yêu cầu chúng tôi khai bổ sung và tự tính tiền chậm nộp đối với doanh thu của hoạt động xây dựng cơ bản năm 2013 (quý IV). Hiện tại chúng tôi đang áp dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp và sử dụng hóa đơn bán hàng, nếu khai bổ sung quý IV năm 2014 thì phải lập tờ khai GTGT khấu trừ, xuất hóa đơn GTGT, vậy trường hợp này chúng tôi phải khai bổ sung như thế nào? (Giáng My - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lê Thị Hồng Sơn - Tổ tư vấn pháp luật kế toán - thuế của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP.

Về trường hợp này, công ty khai thiếu doanh thu nên dẫn đến tăng số tiền thuế phải nộp. Do vậy, theo hướng dẫn của Bộ tài chính, công ty thực hiện như sau:

"Khai bổ sung thuế đầu ra theo mẫu số 01/KHBS kèm theo bản sao tờ khai cũ của tháng có sai sót nay phát hiện ra; tờ khai mới với số liệu mới (bao gồm cả số thuế đầu ra đã khai cộng thêm số thuế đầu ra khai thiếu)

Về số tiền thuế thiếu, do không công ty không cung cấp cụ thể nên công ty tự tính số tiền thuế thiếu, sau đó tính số ngày chậm nộp và số tiền chậm nộp".

Theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật số 71/2014/QH13 thì số tiền phạt chậm nộp được tính như sau:

“1.Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.”

Theo đó, số tiền chậm nộp = 0,05% x số tiền thuế thiếu x số ngày chậm nộp


Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Kế toán mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.