Hỏi tư vấn về di chúc hợp pháp

Di chúc hợp pháp là di chúc được lập theo quy định của pháp luật.

Hỏi: Ông ngoại tôi năm nay đã 84 tuổi, có hai người con và hiện nay chỉ còn mẹ tôi. Ông bà có viết di chúc để lại tài sản cho tôi, bản di chúc được đánh máy, có chứng thực của UBND xã, có chữ ký của ông bà. Xin hỏi bản di chúc có hợp pháp không? Tôi có được quyền thừa kế không? Nếu mẹ tôi khiếu nại thì có được chia thừa kế không? (Tư Đình - Hà Giang)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo Ðiều 652 Bộ luật dân sự 2005 có quy định về di chúc hợp pháp như sau:

"1.Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật".

Và tại Ðiều 669 Bộ luật dân sự quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc:

"Nhưng người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tạiĐiều 642hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1Điều 643của Bộ luật này:

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động".

Đối với di chúc bằng văn bản có chứng thực thì không cần thêm điều kiện gì nữa để có hiệu lực về hình thức. Vì thế bản di chúc trên của ông bà bạn đã hợp pháp.Do đó bạn có quyền thừa kế di sản để lại của ông bà bạn sau khi ông bà bạn mất. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì có một số đối tượng được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào di chúc (Điều 669 BLDS 2005), theo đó nếu mẹ bạn mà hiện tại không có khả năng lao động thì sẽ thuộc vào đối tượng này và sẽ được hưởng 1 phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật. Còn trong trường hợp mẹ bạn vẫn có khả năng lao động thì mẹ bạn sẽ không nằm trong diện này và nếu mẹ bạn khiếu nại cũng sẽ không được chia thừa kế.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật hành chính mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.