-->

Hồ sơ về đăng kí mã vạch gồm những gì?

Khoản 2 Điều 7 Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 16/2011/TT-BKHCN về hồ sơ đăng ký mã số mã vạch.

Hỏi: Công ty tôi muốn đăng ký mã vạch cho các sản phẩm công ty sản xuất ra. Luật sư cho tôi hỏi để đăng ký mã vạch Công ty tôi cần chuẩn bị hồ sơ thế nào và thời gian thực hiện có lâu không ạ?(Thu Thủy - Hà Nội)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lê Thị Hồng Sơn - Tổ tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khoản 2 Điều 7 Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 16/2011/TT-BKHCN vềhồ sơ đăng ký mã số mã vạch được quy định như sau:

"1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 7 như sau:

"2. Hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch gồm 01 bộ, cụ thể như sau:

a) Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quy định này (02 bản);

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác (Xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực) (01 bản);

c) Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Quy định này (02 bản).”

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, bạn nộp tại Tổ chức tiếp nhận hồ sơ (Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam/ Chi cục Tiêu chuần Đo lường Chất lượng.)

Khoản 1 Điều 9 Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN được sửa đối, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 16/2011/TT-BKHCN quy định vềThời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vach như sau:

"2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 9 như sau:

"1. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tiến hành thẩm định hồ sơ đăng kí sử dụng mã số mã vạch.

a) Nếu hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp mã số; vào sổ đăng kí, lưu vào ngân hàng mã số quốc gia và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

b) Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đề nghị tổ chức/doanh nghiệp hoàn thiện.”

Cùng với đó căn cứ theo Khoản 2 Điều 9 Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN quy định:

"2.Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch được gửi cho tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV thông qua các tổ chức tiếp nhận hồ sơ trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày được Tổng cục TCĐLCL cấp. Mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV được quy định tại Phụ lục IV của Quy định này.”

Như vậy để chuẩn bị hồ sơ thì căn cứ theo các quy định trên dựa vào ấy Công ty bạn sẽ chuẩn bị giấy tờ cần thiết theo đó không quá 10 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ thì Công ty bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

Khuyến nghị:


  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.