Được hưởng phụ cấp thâm niên nghề giáo khi nào?

Nhà giáo có đủ 5 năm giảng dạy giáo dục sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Hỏi: Người lao động có thời gian trực tiếp giảng dạy từ tháng 10/1987 đến tháng 10/2000, tháng 11/2000 được chuyển làm công việc khác. Đến tháng 10/2014 được bố trí trở lại công tác giảng dạy. Đề nghị Luật sư tư vấn, khi đó người lao động có được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo hay không và thời điểm hưởng từ khi nào? (Ngô Kiều Anh – Thái Bình)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Về điều kiện được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo:

Theo quy định tại Nghị định 54/2011/NĐ -CP, điều kiện để hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là có đủ 5 năm giảng dạy, giáo dục và phải được xếp hạng ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tại.

Theo quy định này thì nhà giáo có thời gian công tác từ tháng 10/1987, trừ đi khoảng thời gian tập sự là 11 năm 9 tháng trực tiếp giảng dạy, như vậy đủ điều kiện để hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Về thời điểm được hưởng:

Nghị định 54/2011/NĐ -CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo ban hành năm 2011 và có hiệu lực ngày 1/9/2011. Thời gian tính hưởng phụ cấp ưu đãi là kể từ ngày1/5/2011.

Nghị định này quy định nhà giáo có đủ 5 năm giảng dạy giáo dục sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo, như vậy thời gian công tác giảng dạy từ tháng 10/1987 vẫn được truy lĩnh phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Điều 2 Thông tư liên tịch 68/TTLT - BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH quy định, đối tượng áp dụng là nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục.

Tại thời điểm tháng 5/2011 người lao động được điều động làm công việc khác, đến tháng 10/2014 trở lại làm công tác giảng dạy như trước. Do vậy thời gian được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo được tính từ 10/2014.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật laođộngmà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.