-->

Điêu kiện để cấp Chứng chỉ hành nghề kế toán là gì?

Công dân Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán khi có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ năm năm trở lên...

Hỏi: Tôi đang làm kế toán doanh nghiệp tại Phú Quốc - Kiên Giang. Nay, tôi đang cần chứng chỉ hành nghề kế toán. Đề nghị luậttư vấn: Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán (Thanh Vinh)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Khương Thị Thu Hà - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 57 Luật Kế toán 2003 quy định vê Điều kiện cấp giấy chứng chỉ hành nghề kế toán như sau:

“Công dân Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề kế toán phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp,trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; không thuộc đối tượng quyđịnh tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Luật này;

b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ năm năm trở lên;

c) Đạt kỳ thi tuyển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức.”

Như vậy, nếu anh (chị) cần đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 57 Luật Kế toán năm 2003 thì anh(chị) sẽ được cấp giấy chứng chỉ hành nghề kế toán.

Ngoài ra, anh(chị) có thể tham khảo thêm các quy định của pháp luật về vấn đề tại tại Chương IV Luật kế toán 2003.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật kế toán mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.