-->

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp các dịch vụ pháp lý để giúp khách hàng thực hiện các hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Chúng tôi được Khách hàng đánh giá cao vì có các chuyên gia FDI có chuyên môn cao và sáng tạo trong việc cấu trúc các dự án đầu tư và trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích của khách hàng.
Lĩnh vực chuyên môn của Công ty Luật TNHH Everest:
 1. Cấu trúc đầu tư và điều tra, thẩm định đầu tư,
 2. Soạn thảo và chuẩn bị báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ cấp phép,
 3. Chuẩn bị các tài thành lập công ty như điều lệ, hợp đồng liên doanh, thoả thuận chuyển giao công nghệ và tham gia và đàm phán,
 4. Xin chấp thuận của các cơ quan nhà nước,
 5. Giám sát tuân thủ trong các hoạt động thương mại, đăng ký thành lập công ty và thực hiện các thủ tục khác có liên quan,
 6. Tái cấu trúc, giải thể, thanh lý công ty.
 7. Tư vấn đầu tư, tư vấn đầu tư nước ngoài, thực hiện theo uỷ quyền đăng ký kinh doanh các hình thức đầu tư chủ yếu: doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh hay một số các hình thức khác như văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 8. Soạn thảo hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các ưu đãi đầu tư,
 9. Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư và các ưu đãi đầu tư,
 10. Tư vấn đầu tư dự án, lập các dự án chi tiết,
 11. Tham gia đàm phán, xây dựng các hợp đồng liên doanh, hợp tác kinh doanh.