-->

Dịch vụ Luật sư tư vấn luật hợp đồng

Dịch vụ luật sư tư vấn luật hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hợp đồng, cụ thể:

- Tư vấn Hợp đồng kinh tế,
- Tư vấn Hợp đồng thương mại,
- Tư vấn Hợp đồng đầu tư,
- Tư vấn Hợp đồng dân sự,
- Tư vấn Hợp đồng lao động,
- Tư vấn Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh,
- Tư vấn Hợp đồng hợp đồng liên doanh,
- Tư vấn Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa,
- Tư vấn Hợp đồng hợp đồng bảo đảm bí mật...
- Tư vấn Hợp đồng li-xăng;
- Tư vấn Hợp đồng mua bán;
- Tư vấn các loại hợp đồng khác...

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Nội dung tư vấn pháp luật cho hợp đồng tại Công ty luật TNHH Everest bao gồm nhưng không hạn chế trong các nội dung sau:
- Tư vấn các loại hợp đồng bao gồm: tư vấn lựa chọn loại hợp đồng phù hợp, tư vấn các nội dung của hợp đồng, tư vấn các điều khoản cần thiết để tránh rủi ro và bảo vệ quyền lợi tốt nhất của khách hàng trong loại hợp đồng tương ứng;
- Soạn thảo các loại hợp đồng bao gồm: soạn thảo các nội dung cơ bản của hợp đồng phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
- Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;
- Đại diện theo ủy quyền của khách hàng đàm phán để ký kết hợp đồng với đối tác.

Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:

1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].