Di chúc do người tâm thần bị ép buộc lập có hiệu lực pháp luật không?

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về di chúc...

Hỏi: Trong gia đình có 8 người con, mẹ già bị tâm thần. Nay người con gái thứ 7 thuê dịch vụ viết di chúc và ép mẹ già lăn tay xác nhận để lại căn nhà cho mình. Xin hỏi như vậy có hợp pháp không? Muốn ngăn cản thì thủ tục thế nào? (Thanh Tâm - Bắc Ninh)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Vấn đề di chúc của người lập di chúc được quy định trong Bộ luật dân sự 2005.
Điều 647 Bộ luật dân sự có quy định về điều kiện của người lập di chúc. Theo đó:
"Điều 647.Người lập di chúc:1. Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý."

Điều 652 quy định về di chúc được coi là hợp pháp.
Điều 652.Di chúc hợp pháp:1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực".
Như vây, từ những quy định trên, có thể thấy di chúc được lập trong trường hợp như anh nói là di chúc bất hợp pháp nên sẽ không hiệu lực pháp luật.
Trong trường hợp này, anh chỉ cần đưa ra được giấy chứng nhận của bệnh viện chứng minh bà mẹ đang bị tâm thần và đưa ra chứng cứ chứng minh tờ di chúc được lập trong thời điểm bà bị tâm thần. Chỉ cần chứng minh được như vậy là bản di chúc kia sẽ không có hiệu lực pháp luật.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.