Công ty cổ phần giảm vốn điều lệ trong trường hợp nào?

Công ty cổ phần giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau: Trường hợp giảm vốn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; Trường hợp giảm vốn do công ty mua lại cổ phần đã phát hành; Trường hợp giảm vốn do không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Hỏi: Công ty tôi là Công ty cổ phần A.C. Đề nghị Luật sư tư vấn, các trường hợp giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần?

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Đào Thị Thu Hường - Tổ tư vấn Pháp luật Doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khoản 5 Điều 111 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về vốn công ty cổ phần:

Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họtrongcông ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tụctrong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;b) Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này;c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật này.

Theo quy định của pháp luật nêu trên, công ty cổ phần giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau: Trường hợp giảm vốn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; Trường hợp giảm vốn do công ty mua lại cổ phần đã phát hành (mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông; mua lại cổ phần theo quyết định của công ty); Trường hợp giảm vốn do không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn (sau 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thôngtintrong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.