Cổ đông không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua, xử lý thế nào?

Khi cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua, công ty được quyền bán số cổ phần chưa thanh toán và phải thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày.

Hỏi: Công ty tôi là công ty cổ phần, hiện có một cổ đông trong công ty chưa góp đủ vốn như đã cam kết. Đề nghị Luật sư tư vấn, công ty tôi phải làm như thế nào trong trường hợp này? (Hương Anh - Vũng Tàu)
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Đào Thị Sen - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 112 Luật Doanh nghiệp năm 2014 "các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp" (khoản 1 Điều 112 Luật Doanh nghiệp năm 2014). Nếu sau thời hạn này mà có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua thì thực hiện theo quy định sau:

"a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;
b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;
c) Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;
d) Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này" (khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp năm 2014).

Theo đó, trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua (theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2014), Hội đồng quản trị của công ty anh (chị) có quyền ra quyết định bán số cổ phần chưa thanh toán nêu trên và thực hiện các thủ tục đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ và thay đổi cổ đông sáng lập tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đăng ký kinh doanh.


Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thôngtintrong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.