-->

Có được thuê người nhà của thành viên góp vốn về quản lý công ty không?

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể thuê người nhà của thành viên góp vốn về quản lý công ty nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 65 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc.

Hỏi: Luật sư cho em hỏi, Công ty em là công ty TNHH với 03 (ba) thành viên góp vốn. Các thành viên muốn mời người con trai của một thành viên góp vốn làm giám đốc công ty. Người này đã có bằng thạc sỹ MBA tại Mỹ. Nếu làm như vậy, liệu có trái quy định nào của pháp luật không? (Thành Tố - Hà Tây)
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Đào Thị Sen - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc:

"1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này.
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.
3. Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó" (Điều 65).

Theo đó, nếu thành viên góp vốn thứ ba đó không phải là người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn góp của nhà nước tại công ty đó thì chỉ cần người con trai đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 18 và khoản 1, khoản 2 Điều 65 Luật Doanh nghiệp năm 2014 là có thể trở thành Giám đốc của công ty anh (chị).


Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.