Có được chuyển tiền ra nước ngoài trên danh nghĩa thừa kế?

Người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các mục đích sau:

Hỏi: Chị em đã nhập quốc tịch Mỹ được 04 năm, ba mẹ vẫn còn sống ở VN. Do chị em đang cần tiền để mua nhà bên đó nhưng không đủ tiền. Ba mẹ dự định tặng chị 01 căn nhà ở VN để bán lấy tiền và chuyển qua Mỹ. Vậy trường hợp này được xem là chuyển tiền ra nước ngoài theo dạng thừa kế hay theo dạng định cư? Nếu là dạng định cư thì thủ tục thế nào? - Trong quy định có đoạn: "Trong trường hợp đượcphép mang, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, công dân Việt Nam đại diện cho ngườithừa kế ở nước ngoài được chuyển, mang mỗi năm tối đa không quá 10.000 USD hoặc20% số tiền nếu tổng số tiền được thừa kế lớn hơn 50.000 USD.Trường hợp số tiềnxin chuyển, mang lớn hơn 50.000 USD, Công dân Việt Nam phải xuất trình giấy tờchứng minh thực có số tiền xin chuyển cho mục đích thừa kế" Xin luật sư giải thích rõ nếu chuyển 1 lần với số tiền lớn hơn 50.000 thì có được hay không và nếu được thì "xuất trình giấy tớ chứng minh thực có" nghĩa là thế nào? (Thanh Bình - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương – Tổ tư vấn pháp luật thừa kế – Công ty Luật TNHH Everest – trả lời:

Căn cứNghị định 70/2014/NĐ-CPQuy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh ngoại hối và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều pháp lệnh ngoại hối:

Điều 7. Chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài

"2. Người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các mục đích sau:

a) Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài;

b) Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài;

c) Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài;

d) Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài;

đ) Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài;

e) Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài;

g) Chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác.

.....

4. Tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm xem xét các chứng từ, giấy tờ do người cư trú, người không cư trúxuấttrình để bán, chuyển, xác nhận nguồn ngoại tệ tự có hoặc mua từ tổ chức tín dụng được phép để mang ra nước ngoài căn cứ vào yêu cầu thực tế, hợp lý của từng giao dịch chuyển tiền."

Trường hợp bố mẹ bạn muốn tặng chị bạn 1 ngôi nhà để bán lấy tiền và chuyển sang Mỹ thì làchuyển tiền theo trường hợp định cư ở nước ngoài. Không là trường hợp chuyển tiền thừa kế, vấn đềthừa kế chỉ phát sinh khi người để lạidi sản thừa kế chết.

Đối với quy định về mang chuyển tiền ra nước ngoài mà bạn nói trên:"Trong trường hợp được phép mang, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, công dân Việt Nam đại diện cho người thừa kế ở nước ngoài được chuyển, mang mỗi năm tối đa không quá 10.000 USD hoặc20% số tiền...." Đâylà quy định trongQuyết định1437/2001/QĐ-NHNNđã hết hiệu lực. Theo pháp luật hiện hành, khoản 4, Điều 7,nói trên thì người thân của bạn sẽ chọn một tổ chức tín dụng (ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân)để thực hiện việc chuyển tiền vàđối vớiyêu cầu thực tế nào thì tổ chức tín dụng đó sẽ hướng dẫn cụ thể trình tự,thủ tục để thực hiện yêu cầu đó.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.