Chuyển trụ sở trong cùng quận/huyện, có phải làm việc với cơ quan bảo hiểm không?

Nếu doanh nghiệp chuyển địa điểm nhưng vẫn trong cùng một quận thì sẽ không cần làm thủ tục với cơ quan bảo hiểm về sự thay đổi này.

Hỏi: Công ty em có đóng bảo hiểm từ năm 2011 tại quận X. Năm 2016 Công ty em chuyển địa điểm nhưng vẫn thuộc quận X. Vậy khi chuyển địa điểm như vậy, công ty em có phải làm thủ tục gì với bảo hiểm xã hội quận X không? (Trà Ngọc - Thanh Hóa)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Minh Anh - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ theo Điều 3, quyết định 959/QĐ- BHXH về ban hành quyết định về quản lýthu bảo hiểm xã hội, bảo hiểmy tế, bảo hiểmthất nghiệp;quản lý sổ bảo hiểm xã hội,thẻ bảo hiểm y tế năm2015 có quy định phân cấp quản lý có quy đinh:

"Điều 3. Phân cấp quản lý

1.Thu BHXH, BHYT, BHTN

1.1.BHXHhuyện:

a)Thu tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của đơn vịđóng trụ sở trên địa bàn huyện theo phâncấp của BHXH tỉnh.

b)Giải quyết các trường hợp truy thu, hoàntrả BHXH, BHYT, BHTN; tạm dừngđóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đơn vị, người tham gia BHXH, BHYT, BHTN do BHXH huyện trực tiếp thu.

c)Thu BHXH tự nguyện; thu BHYT đối với hộ gia đình, người tham gia BHYT cư trú trên địa bàn huyện.

d)Thu tiền hỗ trợ mức đóng BHYT, BHXH tự nguyện của ngân sách theo phân cấp quản lý ngân sách.

đ) Ghi thu tiền đóng BHYT của đối tượng do quỹ BHXH, quỹ BHTNđảm bảo theo phân cấp của BHXH tỉnh.

1.2.BHXH tỉnh:

a)Thu BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị chưa phân cấp cho BHXHhuyện.

b)Giải quyết cáctrường hợp truy thu, hoàn trả BHXH, BHYT, BHTN; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tửtuấtđối với đơn vị, người tham gia BHXH, BHYT, BHTN do BHXH tỉnh trực tiếp thu.

c)Thu BHYT của đối tượng do ngân sách tỉnh đóng; ghi thu tiền đóng BHYT do quỹ BHXH, quỹ BHTN đảm bảo.

d) Thu tiền hỗtrợ mứcđóng BHYT,hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện của ngânsách.

1.3.BHXH Việt Nam:

a)Thu tiền của ngân sách Trung ương đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT,BHXH tự nguyện, tiền hỗ trợ quỹ BHTN.

b)Thu tiền của ngân sách Trung ương đóng BHXH cho người có thời giancông táctrước năm 1995.

2.Cấp, ghi và xác nhận trên sổ BHXH

2.1.BHXH huyện:

a)Cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, xác nhận, chốt sổ BHXH và ghi thời gianđóng BHTN đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người tham gia BHXH tạiđơn vị do BHXH huyện trực tiếp thu, người đã hưởng BHXH hoặc đang bảo lưuthời gian đóng BHXH, BHTN.

b)Chuyển BHXH tỉnh:Hồ sơ đề nghị cộng nối thời gian không phải đóngBHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặcđặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thời gian trước ngày 01/01/1995.

2.2.BHXH tỉnh:

a) Cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, xác nhận, chốt sổ BHXH cho người thamgia BHXH tại đơn vị do BHXH tỉnh trực tiếp thu, người đãhưởng BHXH hoặcđang bảo lưu thời gian đóng BHXH, BHTN.

b)Thẩm định hồ sơ đề nghị cộng nối thời gian không phải đóng BHXH;điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguyhiểm hoặc đặc biệtnặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thời gian trước ngày 01/01/1995.

3.Cấp thẻ BHYT

3.1.BHXH huyện:

Cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT do BHXH huyệnthu, các trường hợp BHXH tỉnh ủy quyền cho BHXH huyện cấp thẻ BHYT; cấplại, đổithẻ BHYT các trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại huyện.

3.2.BHXH tỉnh:

Cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho ngườitham gia BHYT tại các đơn vịdo BHXH tỉnh trực tiếp thu và người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tỉnh."

Như vậy, nếu công ty bạn chuyển địa điểm nhưng vẫn trong cùng một quận thì công ty bạn sẽ không cần làm thủ tục với BHXH.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.