-->

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty, cần thủ tục gì?

Công tyị thành lập chưa đủ 3 năm thì việc chuyển nhượng cổ phần cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Hỏi:Công ty chúng tôi là công ty cổ phần có 3 cổ đông thành lập từ năm 2014. Bây giờ muốn chuyển nhượng một phần cổ phần của 2 người và toàn cổ phần của người còn lại (người này rút khỏi công ty) cho 1 người ngoài đồng thời muốn thay đổi chức danh Giám đốc thành Tổng giám đốc. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi cần thực hiện thủ tục gì? (Vũ Hải Nam - Hà Nội).
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Khoản 5 Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2014, như sau:

"Các cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật này. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng văn bản theo cách thông thường hoặc bằng cách trao tay cổ phiếu. Giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện uỷ quyền của họ ký. Bên chuyển nhượng vẫn là người sở hữu cổ phần có liên quan cho đến khi tên của người nhận chuyển nhượng được đăng ký vào sổ đăng ký cổ đông.

Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần trong cổ phiếu có ghi tên thì cổ phiếu cũ bị huỷ bỏ và công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại"

Theo đó, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biêu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

Vìcông ty anh (chị)thành lập chưa đủ 3 năm nêntheo quy định tại khoản 5, Điều 84 Luật doanh nghiệp, việc chuyển nhượng cổ phần của anh (chị)cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Trường hợp này, hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp gồm có:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với nội dung thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần (mẫu tại

- Biên bản của Đại hội đồng cổ đông và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần, thay đổi cổ đông sáng lập;

- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Mẫu tại

- Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông;

- Bản sao công chứng đăng ký doanh nghiệp; bản sao công chứng đăng ký thuế (nếu có);

- Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân của cổ đông nhận chuyển nhượng;

Hồ sơ thay đổi Giám đốc hoặc Tổng giám đốc gồm có:

1. Biên bản họp Đại hội cổ đông về việcthay đổi giám đốc Công ty;

2. Quyết định họp Đại hội cổ đông về việc thay đổigiám đốc Công ty;

3. Thông báothay đổi Giám đốccông ty;

4. Chứng minh thư bản sao có chứng thực củaGiám đốc mới;

5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc mới nếu trường hợp pháp luật quy định người quản lý công ty phải có để kinh doanh ngành nghề cần có chứng chỉ

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.