Cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ theo thẩm quyền các quy định không còn phù hợp của địa phương về quy hoạch, quy trình, thủ tục cấp phép xây dựng xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

Hỏi: Ở xóm tôi, có một hộ gia đình đồng ý lắp đặt cột sóng điện thoại ở trên tầng ba do sự quản lí của nhà mạng.Sau khi biết tin, theo sự hiểu biết của mình, chúng tôi cho rằng việc lắp đặt đó có hại cho sức khỏe của bà con trong xóm. chúng tôi đã yêu cầu gia đình đó hủy việc lắp đặtnhưng gia đình đó vẫn nhất định cho lắp đặt. Nếu bây giờ chúng tôi làm đơn gửi lên chính quyền yêu cầu không được lắp đặt thì có cơ sở được chấp thuận không? Căn cứ thế nào? (Đỗ Xuân - Thái Nguyên)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Bảo An- Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest- trả lời:

Khoản 3 Điều 41 Nghị định 25/2011/ NĐ-CP về Cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động:

“3.Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ theo thẩm quyền các quy định không còn phù hợp của địa phương về quy hoạch, quy trình, thủ tục cấp phép xây dựng xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; chỉ đạo việc phối hợp liên ngành để doanh nghiệp sử dụng đất và xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương trên cơ sở bảo đảm mỹ quan đô thị và phù hợp với quy hoạch xây dựng trên địa bàn”.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét việctriển khai lắp đặt có phù hợp hay không. Nếu không phù hợp với quy hoạch địa phương thì công trình đó sẽ không được lắp đặt nữa.

Trường hợp, việc lắp đặt là phù hợp theo quy hoạch và được phê duyệt thì theo Khoản 3 Điều 57 Luật Viễn thông năm 2009 quy định:

“3.Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động ở địa phương phải phù hợp với quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và là nội dung bắt buộc trong quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn theo quy định của Luật xây dựng và Luật quy hoạch đô thị”.

Đồng thời, tại Khoản 3 Điều 61 Luật này quy định về Quản lý công trình viễn thông:

“3.Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tuân thủ các quy định về quy hoạch, thiết kế, xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, viễn thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác”.

Theo đó, nếu việc lắp đặt cột sóng tại khu vực đó là phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì gia đình bạn và những nhà lân cận cần tuân thủ thực hiện theo, không được có quyền chống đối. Bởi vì, bạn nói việc lắp đặt ảnh hưởng đến sức khoẻ những người trong xóm nhưng bạn chưa có cơ sở gì để chứng minh điều đó. Hơn nữa, khi đã nằm trong quy hoạch được phê duyệt hợp pháp thì những chủ thể có trách nhiệm sẽ phải có các biện pháp bảo vệ và chế độ phù hợp. Do đó, các hộ gia đình khác cần tuân thủ để triển khai theo đúng yêu cầu quy hoạch.

Khuyến nghị:


  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.