Ai là người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên?

Người chưa thành niên không còn cả cha và mẹ, người giám hộ đương nhiên sẽ là anh, chị ruột (nếu có đủ điều kiện làm người giám hộ) hoặc ông bà nội, ngoại, những người thân khác như bác, chú, cô, dì (nếu có đủ điều kiện làm người giám hộ)

Hỏi: Tôi có đứa cháu ruột 10 tuổi (gọi tôi bằng bác), bố mẹ cháu đều không còn. Đề nghị Luật sư tư vấn, ai sẽ là người giám hộ đương nhiên của cháu trong trường hợp này? (Nguyễn Ngọc - Lâm Đồng)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Mỹ Linh -Công ty LuậtTNHH Everest - trả lời:

Chúng tôi trích dẫn một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 để anh (chị) tham khảo, như sau:

“Người giám hộ (NGH) đương nhiên của người chưa thành niên mà không còn cả cha và mẹ, không xác định được cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị Toà án hạn chế quyền của cha, mẹ hoặc cha, mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên đó và nếu cha, mẹ có yêu cầu, được xác định như sau: 1. Trong trường hợp anh ruột, chị ruột không có thoả thuận khác thì anh cả hoặc chị cả là NGH của em chưa thành niên; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm NGH thì anh, chị tiếp theo là NGH; 2. Trong trường hợp không có anh ruột, chị ruột hoặc anh ruột, chị ruột không có đủ điều kiện làm NGH thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là NGH; nếu không có ai trong số những người thân thích này có đủ điều kiện làm NGH thì bác, chú, cậu, cô, là NGH” (Điều 61).

Căn cứ theo Điều 61 Bộ luật Dân sự năm 2005, trường hợp của cháu anh (chị) là người chưa thành niên, không còn cả cha và mẹ, NGH đương nhiên sẽ là anh, chị ruột của cháu (nếu có đủ điều kiện làm NGH) hoặc ông bà nội, ngoại và những người thân khác như bác, chú, cô, dì (nếu có đủ điều kiện làm NGH).

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.