Người lao động đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm thì được nghỉ hưởng chế độ ốm đau với thời gian tối đa là 30 ngày trong điều kiện làm việc bình thường. Trường hợp trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức...

Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội trong tháng đó

Trường hợp công ty không tuân thủ đúng quy định của pháp luật về điều kiện thực hiện biện pháp giảm lao động, người lao động nên người lao động có thể khiếu nại đến tổ chức công đoàn cơ sở để có thể được giải quyết khiếu nại.

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Lao động nữ sinh con;...

Thừa nhân sự không thuộc các lý do để người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

Trường hợp vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ mà người sử dụng lao động buộc phải cho người lao động nghỉ việc thì phải tiến hành trao đổi với đại diện tập thể lao động trước khi ra quyết định và phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước 30 ngày.

Người sử dụng lao động có thể thỏa thuận cho người lao động nghỉ không hưởng lương, thời hạn nghỉ thì phụ thuộc vào sự thỏa thuận của hai bên.

Lao động nữ được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 157 của Bộ luật này...

Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm tham khảo ý kiến của người lao động trước khi quy định lịch nghỉ phép năm.

Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp công ty có quyền cho người lao động nghỉ việc trước thời hạn báo trước hay không.

Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

Bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản:Lao động nữ được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 157 của Bộ luật này...

Pháp luật chỉ quy định về việc người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do mang thai mà không hề có quy định phải gia hạn hợp đồng lao động với lao động nữ nghỉ sinh

Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về bảo hiểm y tế cho người lao động nghỉ việc.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp người lao động nghỉ ốm tính tiền lương thế nào.

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu...

Luật sư tư vấn trường hợp ngăn cản người lao động nghỉ việc khi hợp đồng hết hạn.