-->

Luật sư tư vấn: người lao động nghỉ ốm tính tiền lương thế nào?

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp người lao động nghỉ ốm tính tiền lương thế nào.

Hỏi: Tôi là giáo viên Tiểu học. Thời gian vừa qua, tôi bị ốm và phải nằm viện 2 tuần. Trong 2 tuần này có 4 ngày là thứ bảy và chủ nhật. Nhà trường đã cắt tiền lương của tôi 14 ngày để chuyển sang hưởng bảo hiểm xã hội nhưng khi nhận tiền lương của bảo hiểm xã hội trả tôi lại chỉ được nhận 10 ngày với lí do bảo hiểm xã hội chỉ trả tiền lương cho những ngày làm việc.Vậy xin hỏi nhà trường và cơ quan bảo hiểm xã hội đã giải quyết chế độ cho tôi đúng chưa? (Phạm Yến - Hải Phòng)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006.

- Trước hết xem xét những điều kiện để bạn được hưởng chế độ ốm đauu trong trường hợp này . Căn cứ theo Điều 22 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 những điều kiện đó là:

"1. Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế.Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng ma tuý, chất gây nghiện khác thì không được hưởng chế độ ốm đau.2. Có con dưới bảy tuổi bị ốm đau, phải nghỉ việc để chăm sóc con và có xác nhận của cơ sở y tế".

Như vậy, trường hợp của bạn có thuộc diện được hưởng chế độ ốm đau theo khoản 1 Điều 22.

- Thời gian mà bạn được hưởng chế độ ốm đau căn cứ theo Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội được tính như sau:

"1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng ba mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm; bốn mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; sáu mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên;b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng bốn mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm; năm mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; bảy mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên.2. Người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:a) Tối đa không quá một trăm tám mươi ngày trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;b) Hết thời hạn một trăm tám mươi ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn".

Trong thời gian nghỉ ốḿm không phải là chữa bệnh cần chữa trị dài ngày thì bạn chỉ được nghỉ tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ hay nói cách khác số ngày nghỉ mà bạn được hưởng để tính tiền lương là 10 ngày chứ không phải 14 ngày gồm có 4 ngày nghỉ.

- Mức hưởng chế độ ốm đau mà bạn được hưởng căn cứ theo điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 được tính bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Như vậy, việc nhà trường cắt lương 14 ngày của bạn để chuyển sang hưởng bảo hiểm xã hội là trái với quy định của pháp luật lao động và bạn sẽ được hưởng chế độ ốm đau với thời gian là 10 ngày trong 2 tuần như công ty bảo hiểm tính trả cùng với mức hưởng là 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.