-->

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án tại Toà án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Do mảnh đất mà bố bạn muốn bán được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình nên khi bố bạn chuyển nhượng đất cần phải có sự đồng ý của các thành viên trong gia đình. Trường hợp ông cố tình bán bạn có thể yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu.

Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về Các khoản thu nhập được miễn thuế.

Điều 676 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về người thừa kế theo pháp luật

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận.

Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Điều 188 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) là một trong những điều kiện bắt buộc để người sử dụng đất thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mình; trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 Luật đất đai.

Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Trường hợp nhóm người sử dụng đất mà quyền sử dụng đất phân chia được theo phần cho từng thành viên trong nhóm, nếu từng thành viên của nhóm muốn thực hiện quyền đối với phần quyền sử dụng đất của mình thì phải thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định...

Trước khi thực hiện việc chuyển nhượng di sản quyền sử dụng đất, cần phải thực hiện việc phân chia di sản. Việc tách khẩu không liên quan đến việc thừa kế theo pháp luật.

Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về Thu nhập chịu thuế.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên bố mẹ anh, thì mảnh đất này được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Do đó, khi bố mẹ anh có toàn quyền bán mảnh đất này mà không cần có sự đồng ý của anh.

Những người có tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quyền chuyển nhượng cho người khác.

Luật sư tư vấn về quyền định đoạt đối với quyền sử dụng đất của chủ sở hữu.

Luật sư tư vấn về quyền định đoạt đối với tài sản là bất động sản đã tặng cho.

Nếu bên bạn muốn mua đất mà bên bán không chịu bán là vi phạm hợp đồng và có trách nhiệm bồi thường cho bên bạn theo thỏa thuận của hai bên và theo quy định của Bộ luật dân sự

Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng

Mảnh đất tài sản chung của vợ chồng nhưng khi chồng chết thì bố mẹ chồng là những người được thừa kế phần đất của chồng để lại. Do đó khi bán đất phải được sự đồng ý của bố mẹ chồng.

Người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự quy định tại Khoản 1 Điều 64 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP chỉ được thực hiện việc ký hợp đồng...