-->

Yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng khấu trừ lương, đúng hay sai?

Người lao động khi làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động phải bồi thường thiệt hại bằng cách khấu trừ tiền lương và mức khấu trừ tiền lương hàng không được quá 30% tiền lương hàng tháng sau khi trích nộp các khoản bắt buộc.

Hỏi: Do sơ xuất làm hỏng máy trong công ty tôi bị xử lý bồi thường thiệt hại nhưng trừ một nửa tháng lương. Đề nghị Luật sư tư vấn, công ty tôi quyết định bồi thường như vậy đúng hay sai? (Nguyễn Linh - Thái Nguyên)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Ánh Vân - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 130 Bộ luật Lao động năm 2012 (BLLĐ 2012) quy định về bồi thường thiệt hại như sau:
“1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.”

Điều 101 BLLĐ 2012 về khấu trừ tiền lương quy định:
“1. Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 130 của Bộ luật này.
2. Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình.
3. Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập.”
Căn cứ theo quy định trên thì người lao động khi làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động phải bồi thường thiệt hại bằng cách khấu trừ tiền lương và mức khấu trừ tiền lương hàng không được quá 30% tiền lương hàng tháng sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm, thuế.
Như vậy, công ty anh (chị) làm như vậy là trái quy định của pháp luật.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.