Xin hoãn đến khi thu tiền thuê nhà, cơ quan thi hành án đồng ý không?

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong trường hợp người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn thi hành án. Việc đồng ý hoãn phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của các bên.

Hỏi: Tôi phải trả khoản nợ 50 triệu đồng theo quyết định của Tòa án. Tôi đã bàn bạc với bên được thi hành là mình có căn nhà đang cho thuê, khoảng 03 tháng nữa sẽ thu tiền thuê nhà. Đến lúc đó sẽ có tiền để trả nợ cho người ta. Người đó đã đồng ý cho tôi được hoãn thi hành. Đề nghị Luật sư tư vấn, cơ quan thi hành án có đồng ý cho hoãn hay không? (Hà Thị Nhàn - Hà Nam)
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lương Thị Anh Thư - Tổ tư vấn pháp luật Tố tụng Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điểm b khoản 1 Điều 48 Luật Thi hành án năm 2008 quy định:

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong các trường hợp sau đây: b) Người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn thi hành án. Việc đồng ý hoãn phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của các bên. Trong thời gian hoãn thi hành án do có sự đồng ý của người được thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án;”.

Như vậy, việc người được thi hành án đồng ý cho anh (chị) hoãn thi hành án cho đến khi thu được tiền thuê nhà (03 tháng sau) sẽ là căn cứ để cơ quan thi hành án ra quyết định hoãn thi hành án. Việc đồng ý này phải được lập thành văn bản, ghi rõ thời hạn hoãn và chữ ký của các bên mới được coi là hợp lệ.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật tố tụng mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.