-->

Tư vấn về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Hỏi: Gia đình tôi là nguyên đơn trong vụ kiện tranh chấp đất đai. Thực tế, trong quá trình chờ phán quyết của tòa án, gia đình tôi bị nhiều thiệt hại do bên bị đơn gây ra. Chúng tôi đã thoả thuận mức bồi thường nhưng không được phía bên bị đơn chấp nhận. Xin hỏi luật sư, về vấn đề này pháp luật giải quyết như thế nào nếu bên bị đơn có lỗi? ( Thanh Hùng - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198


Luật gia Nguyễn Bảo An- Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest- trả lời:

Điều 604 Bộ luật dân sự 2005 có quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

"1.Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

2.Trong trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng quy định đó".

Như vậy, trường hợp bên bị đơn có lỗi trong việc gây ra thiệt hại, hai bên không thỏa thuận được về mức bồi thường thì bạn vẫn có quyền khởi kiện ra tòa để đòi bồi thường thiệt hại

Điều 605 Bộ Luật Dân sự năm 2005 quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại như sau:

"1.Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì người bị thiệt hại hoặc người gây thiệt hại có quyền yêu cầu Toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường".

Như vậy theo quy định trên thì bên gây thiệt hại sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình anh (chị). Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường và hình thức, phương thức bồi thường trừ trường hợp có quy định khác của pháp luật. Nếu không thỏa thuận được thì tòa sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.