-->

Tư vấn về thừa kế theo di chúc

Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc

Hỏi: Ông, bà tôi sinh được 3 người con gái. Ông tôi mất trước, bà tôi mất sau. Bà mất năm 2002 đã viết di chúc chia tài sản đất đai cho cả 3 chị em. Cả 3 cùng ký nhưng chị cả giữ di chúc và cất tất cả và qua nhiều lần thỏa thuận vẫn không chia được. Đến nay mẹ tôi là em út cùng chị thứ hai muốn chia phần tài sản đó thì có được không. Hiện tại mẹ tôi cùng với chị cả vẫn sinh sống trên mảnhđất đó và mẹ tôi được bà giao cho sổ đỏ trước khi mất. Nếu mẹ tôi muốn chia phần tài sản đó thì phải làm thế nào? Và mẹ tôi có được hưởng phần tài sản đó không? (Minh Nhi - Hà Nam)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, bạn cần phải xác định rằng di chúc mà bà của bạn đã mất để lại có hợp pháp hay không?. Nếu như không thì phần di sản của bà bạn để lại có thể được chia thừa kế theo pháp luật được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2005. Để biết di chúc có hợp pháp hay không? bạn có thể tham khảo CHƯƠNG XXIII - thừa kế theo di chúc được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2005.
Thứ hai, nếu di chúc bà của bạn để lại là hợp pháp và có hiệu lực pháp luật thì mẹ bạn và bác của bạn đương nhiên có quyền yêu cầu chia thừa kế theo phần mà di chúc đã để lại.

Điều 681Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về họp mặt những người thừa kế như sau:

"1. Sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố, những người thừa kế có thể họp mặt để thoả thuận những việc sau đây:

a)Cử người quản lý di sản, người phân chia di sản, xác định quyền, nghĩa vụ của những người này, nếu người để lại di sản không chỉ định trong di chúc;
b)Cách thức phân chia di sản.
2. Mọi thoả thuận của những người thừa kế phải được lập thành văn bản”.
Điều 684Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về phân chia di sản theo di chúc như sau:

"1. Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
2. Trong trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu huỷ do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.
3. Trong trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản”.
Nếu trường hợp cả 3 chị em bạn không thể tự mình phânchia di sản theo di chúc mà bà để lại thì có thể nhờ đến Tòa án nơi có tài sản là “đất đai” mà bạn đã nêu như trên.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.