-->

Tư vấn về nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng mua bán?

Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ trường hợp người đại diện hoặc người được đại diện đồng ý

Hỏi:Ngày 20/4/2014, A là chủ một doanh nghiệp tư nhân (DNTN), đã ký một hợp đồng thuê B làm giám đốc quản lý và điều hành doanh nghiệp (DN). Ngày 22/6/2012, B đại diện cho DNTN ký hợp đồng (HĐ) với công ty TNHH X mua một lô hàng trị giá 100 triệu, hai bên thoả thuận thanh toán vào ngày 15/7/2014. Ngày 10/7/2014 A đã huỷ bỏ HĐ thuê B làm giám đốc DNTN vì B mắc một số vi phạm cam kết trong HĐ. Vì vậy ngày 15/7/2014, đại diện công ty X đến gặp B và yêu cầu B thanh toán tiền hàng, B không đồng ý trả vì cho rằng mình chỉ là người làm thuê cho A. Đại diện công ty đến gặp A yêu cầu thanh toán số tiền trên, nhưng A không chịu thanh toán với lý do hợp đồng đó do B ký kết mà không hỏi ý kiến của A. Vậy phải giải quyết như thế nào cho đúng với luật?(Vũ Hải Hà - Hà Nội).

 >>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Ngày 20/4/2014, A là chủ một doanh nghiệp tư nhân (DNTN), đã ký một hợp đồng thuê B làm giám đốc quản lý và điều hành doanh nghiệp (DN). Khoản 3 Điều 144 có quy định về phạm vi đại diện như sau:

Điều144.Phạm vi đại diện

3. Người đại diện chỉ được thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện. “

Như vậy B là người đại diện theo ủy quyền và chỉ được thực hiện các giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện đã được thỏa thuận trong hợp đồng. Với việc B ký kết hợp đồng với công ty TNHH X mua một lô hàng trị giá 100 triệu, hai bên có thoả thuận thanh toán vào ngày 15/7/2014 mà B không thông báo lại cho A cần phải đối chiếu với thỏa thuận trong hợp đồng ủy quyền, xem xét B có vi phạm về phạm vi đại diện không.

Nếu việc ký kết hợp đồng trên thuộc phạm vi đại diện của B thì căn cứ vào Khoản 4 Điều 139 BLDS

“Điều139.Đại diện

4. Người được đại diện có quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự do người đại diện xác lập.”

Vì vậy A là chủ doanh nghiệp tư nhân ( đại diện theo pháp luật của DNTN ) sẽ có nghĩa vụ thanh toán cho phía công ty TNHH X.

Nếu việc ký kết hợp đồng trên không thuộc phạm vi đại diện của B, B là người không có quyền xác lập giao dịch dân sự thì căn cứ vào Điều 145 BLDS.

“Điều145.Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện

1. Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ trường hợp người đại diện hoặc người được đại diện đồng ý. Người đã giao dịch với người không có quyền đại diện phải thông báo cho người được đại diện hoặc người đại diện của người đó để trả lời trong thời hạn ấn định; nếu hết thời hạn này mà không trả lời thì giao dịch đó không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, nhưng người không có quyền đại diện vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình, trừ trường hợp người đã giao dịch biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện.”

Vậy cùng với việc phía công ty X không biết về việc B không có quyền đại diện ký kết thì B có nghĩa vụ thanh toán hợp đồng trên.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.