Tư vấn về giá đất được đền bù

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Như vậy, ở mỗi địa phương khác nhau giá đất đền bù khi thu hồi đất là khác nhau.

Hỏi: Xin Luật sư tư vấn, nhà tôi nằm trong diện giải tỏa gồm đấtt nhà và đất cây lâu năm đã có sổ đỏ nhà nước bán cho dùng trong 50 năm nay mới là được 19 năm còn 31 năm nữa thì được chi trả như thế nào? (Phạm Bách Hợp - Hưng Yên)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Trần Thu Trang – Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest – trả lời:

Vì nhà bạn nằm ở diện giải tỏa nên dù đất nhà bạn có sổ đỏ và được nhà nước giao cho sử dụng đất trong thời hạn 50 năm mà hiện tại mới sử dụng được 19 năm và còn lại 31 năm nữa thì bạn vẫn phải giao nộp lại đất và nhà bạn được bồi thường theo quy định pháp luật

Khoản 3 và Khoản 4Điều 114 Luật đất đai 2013 quy địnhthì giá đất cụ thể ở từng địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

"Điều 114. Bảng giá đất và giá đất cụ thể

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyế định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.

4. Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây

...
đ) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo quy định tại Điều 28 Thông tư 36/2014/TT-BTNMT Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất quy định:

“1. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch định giá đất cụ thể của năm tiếp theo trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 30 tháng 6 hàng năm…”

Như vậy, căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm, mỗi địa phương sẽ có bảng giá đất cụ thể khác nhau. Bởi vậy không thể đưa ra lời khẳng định chính xác về mức độ phù hợp của giá đất với tình hình thị trường về đất tại địa phương bạn. Vì bạn không cung cấp đầy đủ thông tin về địa phương của mình đang ở, do đó, chúng tôi không thể đưa ra được một số tiền về giá bạn được bồi thường cũng như mức mà bạn đang được nhận bồi thường có đúng không.

Theo đó, để xác định được giá đất bồi thường thì bạn nên đến UBND cấp tỉnh xác định chính xác khu vực nơi gia đình đang sinh sống để biết rõ giá đất cụ thể căn cứ theo Điều 114 Luật đất đai năm 2013 về bảng giá đất và giá đất cụ thể.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.